AET

Gentaur AET metodycznego Oznaczenie próbki jest validatred z publikacji o stężeniu w próbkach biologicznych, takich jak napoje, który jest prawdziwy. Skontaktować się z naukowców z ZUA z Genprice numeru dostawcy 58 do specyfikacji. ZUA laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza AET sandwich ELISA obok środy do laboratorium.