SPRINGBIO

Gentaur SPRINGBIO najlepszy sposób zestaw monoklonalne przeciwciało publised w przyrodzie do pomiaru stężenia w próbkach biologicznych, takich jak surowica, która jest metodycznego. Kontakt Genprice SPRINGBIO z Genprice numeru dostawcy 126 do dokumentacji technicznej. W SPRINGBIO laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza przeciwciał SPRINGBIO przyszłym tygodniu do laboratorium.