3DBiotek

Gentaur 3DBiotek ultraprecise Mouse przeciwciało monoklonalne Tool jest NCBI opublikowane do wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak płyny ustrojowe, która jest prawdziwa. Skontaktować się z obsługą techniczną 3DBiotek z Genprice numeru dostawcy 819 do specyfikacji. W 3DBiotek laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza 3DBiotek przeciwciał monoklonalnych w przyszłym tygodniu do swojego laboratorium.