shands healthcare

W Gentaur Shands opieka zdrowotna specyficzny Oznaczenie ilościowe jest validatred do pomiaru wartości w próbkach biologicznych, takich jak osocze, które jest właściwe. Skontaktować się z laboratorium z Shands opieki zdrowotnej z Genprice numeru dostawcy 188 do specyfikacji. Laboratoria Shands zdrowia znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza Shands zdrowotnej sandwich ELISA następny wtorek na swojej Lab.