Consort

Gentaur Consort regularny zestaw Blot jest IVD zatwierdzony do badania wartości w próbkach biologicznych, takich jak media komórek, który jest prawdziwy. Skontaktować się z obsługą techniczną Consort z Genprice numeru dostawcy 302 do specyfikacji. Małżonka laboratoria działają w Belgii. Gentaur dostarcza Consort Rabbit Przeciwciała następny wtorek na swojej Lab.