FormuMax Scientific, inc.

Gentaur FormuMax Naukowe, inc. zwłaszcza Eia testu ISO certyfikat do wykrycia wartości w próbkach biologicznych, takich jak osocze, które jest odmienne. Skontaktować się z producentem FormuMax Naukowym, INC. z Genprice numeru dostawcy 682 do zalecanego stężenia. FormuMax Naukowe, inc. Laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza FormuMax Scientific, inc. Testy następny wtorek do laboratorium.