NECI

Gentaur NECI szczegółowe TEST PCR jest ISO13485 do badania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak supernatantu, który jest dokładny. Skontaktować się z naukowców z NECI z Genprice numeru dostawcy 21 do specyfikacji protokołów. W NECI laboratoria działają w Stanach Zjednoczonych. Gentaur dostarcza NECI Rabbit Przeciwciała najbliższą środę do laboratorium.