Emka Technologies

W Gentaur Emka Technologies dyskryminacyjnej testu ELISA jest zatwierdzony przez FDA do znalezienia wartości w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacji, który jest stały. Skontaktuj się z suport naukową EMKA Technologies z Genprice numeru dostawcy 546 do specyfikacji. W Emka Technologies Laboratoria zlokalizowane są w FR. Gentaur dostarcza elementy Emka Technologies przyszłym tygodniu do laboratorium.