Micro Tech LAB

Gentaur Micro Tech LAB szczególności Poliklonalne przeciwciała IVD Odczynnik jest zatwierdzony do badania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak osocze, które jest powtarzalne. Skontaktuj się z suport naukową Micro Tech z laboratorium Genprice numeru dostawcy 727 dla MSDS. Micro Tech LAB Laboratoria pracują w Austrii. Gentaur dostarcza Micro Tech LAB Testy następnego dnia do laboratorium.