WEB SCIENTIFICS

Gentaur WEB Scientifics odrębne odczynnika monoklonalnego przeciwciała bada się w celu wykrywania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak osocze, które jest właściwe. Kontakt Genprice WEB Scientifics z Genprice numeru dostawcy 5 dla katalogowej. Wstęgę Scientifics laboratoria działają w Stanach Zjednoczonych. Gentaur dostarcza przeciwciał Scientifics WEB przyszłym tygodniu do laboratorium.