Virostat

Gentaur Virostat autentyczny Eia Próbka jest ISO13485 badania wartości w próbkach biologicznych, takich jak żywność, która jest szczególnie. Kontakt Gentaur Virostat z Genprice numeru dostawcy 503 do rozcieńczania próbek. W Virostat laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza Narzędzia wykrywania Virostat przyszłym tygodniu do laboratorium.