Affinity Biosciences

Gentaur Powinowactwo Biosciences rozróżniania Pomiar narzędzia jest IVD zatwierdzony odróżnić stężenia w próbkach biologicznych, takich jak nośniki komórek, które są dokładne. Skontaktować się z obsługą techniczną Affinity Biosciences z Genprice numeru dostawcy 796 do specyfikacji. Powinowactwo Biosciences laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza Powinowactwo Biosciences Clones przyszłym tygodniu do laboratorium.