MARKER GENE

Gentaur gen markerowy metodycznego Oznaczenie próbki jest validatred z publikacji o stężeniu w próbkach biologicznych, takich jak napoje, który jest prawdziwy. Kontaktować się z naukowców gen markera z Genprice numeru dostawcy 57 na karcie katalogowej. Marker genu laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza Gen markera testuje przyszłym tygodniu do laboratorium.