Advanced Targeting Systems

Gentaur zaawansowanych systemów kierowania dyskryminacyjną próbki pomiarowej jest testowany, aby odróżnić wartości w próbkach biologicznych, takich jak osocze, które jest proste. Kontakt Genprice zaawansowanych systemów kierowania z Genprice numeru dostawcy 204 dla MSDS. Zaawansowana atakujący systemy laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza Kierowanie zaawansowane Narzędzia systemów badawczych w przyszłym tygodniu do swojego laboratorium.