ANASPEC

Gentaur AnaSpec właściwy zestaw PCR IVD zatwierdzony do wykrywania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak media Reakcja, która jest regularny. Skontaktować badaczy AnaSpec z Genprice numeru dostawcy 104 za kartę Materiał Bezpieczeństwa Danych. W AnaSpec laboratoria znajdują się w USA. Gentaur jest dostawcą AnaSpec Badania Zestawy przyszłym tygodniu do laboratorium.