Technoclone

Gentaur Technoclone prawdziwy bezpośrednie Elisa próbki bada się w celu pomiaru wartości w próbkach biologicznych, takich jak supernatantu, który jest dyskryminujące. Kontakt Gentaur Technoclone z Genprice numeru dostawcy 773 dla pliku Tech. W Technoclone laboratoria działają w AT. Gentaur dostarcza testy Technoclone najbliższą środę do laboratorium.