Diapro

Gentaur Diapro testu odrębne wykrywania IVD certyfikat badania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej co jest właściwe. Kontakt Gentaur Diapro z Genprice numeru dostawcy 282 dla arkusza Materiał Bezpieczeństwa Danych. W Diapro Laboratoria zlokalizowane są we Włoszech. Gentaur dostarcza Narzędzia Diapro badawcze obok środy do laboratorium.