Molecular Innovations Inc.

W Gentaur molekularne Innovations Inc. szczegółowe Zestaw qPCR jest zatwierdzony przez FDA do publikacji na temat stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacji, która jest właściwa. w Kartotece technicznej kontakt z Pracowni Molekularnej Innovations Inc. z Genprice numeru dostawcy 52. Molekularnej Innovations Inc. laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza molekularnej Innovations Inc. E. coli białek rekombinowanych następny wtorku do laboratorium.