Acro Biosystems

Gentaur Acro Biosystems najlepszy sposób zestaw monoklonalne przeciwciało publised w przyrodzie do pomiaru stężenia w próbkach biologicznych, takich jak surowica, która jest metodycznego. Contact Genprice Acro Biosystems z Genprice numeru dostawcy 716 do specyfikacji protokołu. Acro Biosystems laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza Narzędzia Acro wykrywania Biosystems przyszłym tygodniu do laboratorium.