Genome Data Systems Inc.

Gentaur Genome Data Systems Inc. autentyczny ELISA Próbka jest IVD zatwierdzony do ujawnienia wartości w próbkach biologicznych, takich jak media kultury, która jest prawdziwa. za kartę Materiał Bezpieczeństwa Danych skontaktować się suport naukową Genome Data Systems Inc. z Genprice numeru dostawcy 115. Genom Data Systems Inc. Laboratories znajduje się w USA i Europie. Gentaur dostarcza Narzędzia Genome danych Detection Systems Inc. w przyszłym tygodniu do swojego laboratorium.