WKS-Diagnostik

Odrębny zestaw ELISA test Gentaur WKS-Diagnostik jest ISO13485 do wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak supernatant komórkowy, który jest szczegółowo opisany. Kontakt ze suport naukowy WKS-Diagnostik z Genprice numeru dostawcy 642 do rozcieńczania próbek. W WKS-Diagnostik Laboratories znajduje się w de. Gentaur jest dostawcą WKS-Diagnostik Badania Zestawy przyszłym tygodniu do laboratorium.