Akron

Stałą zestaw Pcr Gentaur Akron jest zatwierdzony przez FDA do przestrzegania wartości w próbkach biologicznych, takich jak supernatantu, które są dokładne. Kontakt Genprice Akron z Genprice numeru dostawcy 28 do specyfikacji. W Akron laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza narzędzia badawcze Akron następny wtorek na swojej Lab.