HiMedia

Gentaur HIMEDIA właściwego królika poliklonalne przeciwciał Próbka jest ISO13485 do pomiaru wartości w próbkach biologicznych, takich jak żywność, która jest dyskryminujące. Skontaktować się z naukowców z HIMEDIA z Genprice numeru dostawcy 765 do specyfikacji protokołów. W HIMEDIA laboratoria działają w DE. Gentaur dostarcza zestawy HIMEDIA badawcze następny wtorek na swojej Lab.