Intact Genomics

W Gentaur nienaruszone Genomics szczegółowo przeciwciało próbki są badane w celu wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej co jest dyskryminacyjną. Skontaktować się z producentem nienaruszone Genomics z Genprice numeru dostawcy 774 do zalecanego stężenia. Nienaruszonego Genomics laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza nienaruszonej Genomics Enzymy następnego dnia do laboratorium.