MBL International

Gentaur MBL Międzynarodowy autentyczny ELISA Próbka jest IVD zatwierdzony do ujawnienia wartości w próbkach biologicznych, takich jak media kultury, która jest prawdziwa. w Kartotece technicznej kontakt z suport naukową MBL międzynarodowej z Genprice numeru dostawcy 430. MBL międzynarodowe laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza MBL międzynarodowych testach w przyszłym tygodniu do swojego laboratorium.