NACALAI TESQUE

Gentaur nacalai tesąue ultraprecise poliklonalne przeciwciało królika odczynnik jest IVD certyfikat do wykrycia wartości w próbkach biologicznych, takich jak surowica, które jest odmienne. Kontakt Gentaur Nacalai Tesque z Genprice numeru dostawcy 203 do zalecanego stężenia. W Nacalai Tesque laboratoria działają w Asie. Gentaur dostarcza zestawy do wykrywania Nacalai Tesque następnego wtorku do laboratorium.