Anicon

Gentaur Anicon odrębne odczynnika monoklonalnego przeciwciała bada się w celu wykrywania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak osocze, które jest właściwe. Kontakt Genprice Anicon z Genprice numeru dostawcy 775 Plik Tech. W Anicon laboratoria działają w DE. Gentaur dostarcza Narzędzia Anicon badawcze obok środy do laboratorium.