Visiontech

Gentaur Visiontech ultraprecise Detection Kit jest NCBI opublikowany wykrywania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki hodowlanej, która jest prosta. Skontaktować się z producentem Visiontech z Genprice numeru dostawcy 831 do specyfikacji protokołów. W Visiontech laboratoria działają w BE. Gentaur dostarcza Visiontech monoklonalnych następny wtorek na swojej Lab.