Anogen

Powtarzalna zestaw blot testu Gentaur Anogen jest NCBI opublikowane znaleźć stężenie w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej, który jest prawdziwy. Skontaktować badaczy Anogen z Genprice numeru dostawcy 598 dla MSDS. W Anogen laboratoria działają w Kanadzie. Gentaur dostarcza Anogen ELISA obok środy do laboratorium.