Abazyme

Gentaur Abazyme najlepszą metodą qPCR Tool jest IVD zatwierdzony, aby odkryć wartości w próbkach biologicznych, takich jak supernatantu, który jest metodyczny. Skontaktuj się z producentem Abazyme z Genprice numeru dostawcy 392 do rozcieńczania próbek. W Abazyme laboratoria znajdują się w USA. Gentaur jest dostawcą Abazyme przeciwciał następnego dnia do laboratorium.