Biotal Technologies

Gentaur BIOTAL Technologies stały zestaw PCR jest zatwierdzony przez FDA do przestrzegania wartości w próbkach biologicznych, takich jak supernatantu, które są dokładne. Contact Genprice BIOTAL Technologies z Genprice numeru dostawcy 353 do dokumentacji technicznej. W BIOTAL Technologies laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza BIOTAL Technologies E. coli białek rekombinowanych następnego dnia do laboratorium.