Mediomics

Gentaur Mediomics metodycznego Immuno Assay Reagent jest publised w przyrodzie do wykrycia wartości w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej co jest szybkie. Contact Genprice Mediomics z Genprice numeru dostawcy 776 dla pliku Tech. W Mediomics laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza Mediomics przeciwciał monoklonalnych w przyszłym tygodniu do swojego laboratorium.