Tecan Benelux (previously IBL)

Gentaur Tecan Benelux (poprzednio IBL) rozróżniania wykrywania reaktywnych jest validatred obserwować wartości w próbkach biologicznych, takich jak pożywki hodowlanej, która jest dokładne. Kontakt Genprice Tecan Benelux (poprzednio IBL) z Genprice numeru dostawcy 181 dla MSDS. Tecan Benelux (poprzednio IBL) Laboratories działają w Belgii. Gentaur dostarcza Tecan Benelux (poprzednio IBL) Wykrywanie Odczynniki środę do laboratorium.