PhytoTechnology Laboratories

Gentaur Phytotechnology Laboratories danego testu próbki ISO certyfikat, aby odsłonić stężenie w próbkach biologicznych, takich jak nośniki wzrostu, który jest najlepszym sposobem. Skontaktować się z laboratorium z Phytotechnology Laboratories z Genprice numeru dostawcy 232 do specyfikacji. W Phytotechnology Laboratoria Laboratoria są usytuowane w USA. Gentaur dostarcza elementy Phytotechnology Laboratories w przyszłym tygodniu do laboratorium.