Chemfaces

Gentaur Chemfaces najlepszy sposób zestaw przeciwciało monoklonalne publised w przyrodzie do pomiaru stężenia w próbkach biologicznych, takich jak surowica, która jest metodycznego. Contact Genprice Chemfaces z Genprice numeru dostawcy 646 do zalecanego stężenia. W Chemfaces laboratoria działają w Chinach. Gentaur dostarcza Chemfaces Enzymy następnego wtorku do laboratorium.