Audit MicroControls

W MicroControls Gentaur audytu szczegółowo Zestaw qPCR jest zatwierdzony przez FDA do publikacji na temat stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacji, która jest właściwa. Skontaktować się z laboratorium z MicroControls Rewizyjnej z Genprice numeru dostawcy 672 dla MSDS. Audyt MicroControls laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza elementy MicroControls Audit najbliższą środę do laboratorium.