Lonza

Gentaur Lonza dokładny poliklonalne przeciwciało królika odczynnik jest IVD certyfikat do wykrycia wartości w próbkach biologicznych, takich jak płyn biologiczny, który jest właściwy. Skontaktować badaczy Lonza z Genprice numeru dostawcy 336 dla pliku Tech. Lonza Laboratoria zlokalizowane są w GB / ch. Gentaur dostarcza Lonza E. coli białek rekombinowanych obok środy do laboratorium.