Gene Bridges

Przez Gentaur Gene Bridges ultraprecise poliklonalne przeciwciało królika odczynnik jest IVD certyfikat do wykrycia wartości w próbkach biologicznych, takich jak surowica, które jest odmienne. Contact Gentaur genowe Mosty z Genprice numeru dostawcy 300 do arkusza materiału bezpieczeństwa danych. Gen Mosty laboratoria znajdują się w USA i Europie. Gentaur dostarcza Gene Mosty Badania Zestawy przyszłym tygodniu do laboratorium.