Worthington

Gentaur Worthington autentyczny przeciwciał Tool jest IVD zatwierdzony do wykrywania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak media kultury, która ma szczególny. Skontaktować się z obsługą techniczną Worthington z Genprice numeru dostawcy 830 do specyfikacji protokołów. Worthington laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza Worthington Enzymy przyszłym tygodniu do laboratorium.