Takara

Gentaur Takara szybki poliklonalne przeciwciało testowe jest zatwierdzony przez FDA do publikacji co do wartości w próbkach biologicznych, takich jak surowica, które jest szybkie. Kontakt Genprice Takara z Genprice numeru dostawcy 760 do specyfikacji. TAKARA Laboratoria zlokalizowane są w FR. Gentaur dostarcza wykrywania Takara Odczynniki następnego wtorku do laboratorium.