IDEXX Laboratories BVBA

Gentaur Idexx BVBA próbki pomiarowej dyskryminacyjna jest testowana na odróżnienie wartości w próbkach biologicznych, takich jak osocze, które jest proste. Kontakt Genprice Idexx BVBA z Genprice numeru dostawcy 742 do rozcieńczania próbek. W Idexx BVBA Laboratoria pracują w Belgii. Gentaur jest dostawcą Idexx BVBA Przeciwciała monoklonalne w przyszłym tygodniu do swojego laboratorium.