EY Labs

Gentaur EY Labs prawdziwy Rekombinowany próbki bada się w celu wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej, specyficznego. Skontaktować się z naukowców Ey Labs z Genprice numeru dostawcy 235 dla pliku Tech. EY Labs laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza EY Labs Clones obok środy do laboratorium.