nederland

Gentaur TNC bio właściwy zestaw testowy przeciwciało monoklonalne jest ISO13485 ujawniać wartości w próbkach biologicznych, takich jak płyny ustrojowe, które jest wrażliwe. Skontaktować badaczy TNC bio z Genprice numeru dostawcy 504 do dokumentacji technicznej. TNC bio Laboratoria zlokalizowane są w Nederland. Gentaur dostarcza narzędzia TNC bio badawcze następny wtorek na swojej Lab.