Cytoskeleton

Gentaur Cytoskeleton właściwa Próbka jest przeciwciało ISO13485 ujawnienia wartości w próbkach biologicznych, takich jak nośniki reakcji, który jest prawdziwy. Skontaktuj się z suport naukowej cytoszkieletu z Genprice numeru dostawcy 807 do specyfikacji protokołów. Cytoszkieletu laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza testy cytoszkieletu w najbliższą środę na swojej Lab.