Novus Biologicals, LLC

W Gentaur Novus Biologicals, LLC dyskryminacyjną wykrywanie odczynnika jest validatred obserwować wartości w próbkach biologicznych, takich jak mediach hodowlanych, które są dokładne. Kontakt Genprice Novus Biologicals, LLC z Genprice numeru dostawcy 381 do dokumentacji technicznej. Novus Biologicals, LLC laboratoria znajdują się w USA. Gentaur dostarcza Novus Biologicals, LLC przeciwciał w najbliższą środę na swojej Lab.