Genprice

Gentaur ultraprecise Mouse przeciwciało monoklonalne Tool jest NCBI opublikowane do wykrycia stężenia w próbkach biologicznych, takich jak płyny ustrojowe, która jest prawdziwa. Skontaktować się z obsługą techniczną z Genprice numeru dostawcy 18 do specyfikacji protokołów. Laboratoria działają w Belgii. Gentaur dostarcza przeciwciał w najbliższy wtorek na swojej Lab.