Baria

Gentaur Baria testu odrębne wykrywania IVD certyfikat badania stężenia w próbkach biologicznych, takich jak pożywki inkubacyjnej co jest właściwe. Kontakt Gentaur Baria z Genprice numeru dostawcy 675 do zalecanego stężenia. W Baria laboratoria działają w CZ. Gentaur dostarcza przeciwciał Baria Rabbit następnego dnia do laboratorium.