Glycadia (exocell)

Gentaur Glycadia (exocell) regularne Test Test jest ISO13485 dostrzec wartość w próbkach biologicznych, takich jak osocze, który jest dokładny. Skontaktować się z obsługą techniczną Glycadia (exocell) z Genprice numeru dostawcy 49 dla MSDS. W Glycadia (exocell) Laboratoria zlokalizowane są w Usa. Gentaur dostarcza Glycadia (exocell) Królik Przeciwciała następnego dnia do laboratorium.