Stratlab Ltd.

Gentaur Stratlab Ltd. rozróżniania wykrywania reaktywnych jest validatred obserwować wartości w próbkach biologicznych, takich jak pożywki hodowlanej, która jest dokładne. Kontakt Genprice Stratlab Ltd. z Genprice numeru dostawcy 574 do dokumentacji technicznej. W Stratlab Laboratories Ltd. znajduje się w GB. Gentaur dostarcza Stratlab Ltd. monoklonalnych następny wtorek na swojej Lab.