Life Diagnostics, Inc.

W Gentaur natura Diagnostics, Inc. najlepszy sposób zestaw monoklonalne przeciwciało publised w przyrodzie do pomiaru stężenia w próbkach biologicznych, takich jak surowica, która jest metodycznego. Contact Genprice Życie Diagnostics, Inc. z Genprice numeru dostawcy 198 dla pliku Tech. Życia Diagnostics, Inc. Laboratories znajduje się w USA. Gentaur dostarcza Diagnostyka ratunkowe, Inc. IVD zestawów przyszłym tygodniu do laboratorium.